Sydney Vlog 1: Từ sân bay về trung tâm và loanh quanh Sydney | BaoThoiDai

Sydney Vlog 1: Từ sân bay về trung tâm và loanh quanh Sydney | BaoThoiDaiNgày đầu ở Sydney. Đi từ sân bay về trung tâm. Mua thẻ Opal. Loanh quanh lảm nhảm về Queen Victoria Building. Đi chơi Alexandria Grounds. Vlog sau sẽ có nhiều thứ khác. Sydney Vlog 2

Follow me:
Website:
Fan Page:

Học guitar online cùng Haketu
Khóa guitar cơ bản:
Khóa guitar nâng cao:
Fingerstyle (Cơ bản):
Fingerstyle (Nâng cao):

Song: Culture Code – Make Me Move (feat. Karra) [Tobu Remix] | NCS Release
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch:
Download/Stream:

Key : Sydney Vlog 1: Từ sân bay về trung tâm và loanh quanh Sydney

source: https://baothoidai.org/

Thảo Luận cùng Thời Đại News tại : https://www.facebook.com/groups/thoidainews/

Kinh Nghiệm Du Lịch xem thêm tại : https://baothoidai.org/du-lich/kinh-nghiem/

Related Posts

About The Author

20 Comments

 1. Lan Holiday
  23 Tháng Chín, 2020
 2. Vietnamese Born Koala
  23 Tháng Chín, 2020
 3. Cuộc Sống Úc - Di Trú Úc
  23 Tháng Chín, 2020
 4. TP vlogs
  23 Tháng Chín, 2020
 5. Explore Australia
  23 Tháng Chín, 2020
 6. Ta Ngân
  23 Tháng Chín, 2020
 7. Tuan Tran
  23 Tháng Chín, 2020
 8. cuộc sống của hotwheel vlogs
  23 Tháng Chín, 2020
 9. Diễn Đàn IT
  23 Tháng Chín, 2020
 10. Ngoclan Chau
  23 Tháng Chín, 2020
 11. Thành Chính TV
  23 Tháng Chín, 2020
 12. deep tress relief
  23 Tháng Chín, 2020
 13. Bách Đặng
  23 Tháng Chín, 2020
 14. hoang lam
  23 Tháng Chín, 2020
 15. haketu
  23 Tháng Chín, 2020
 16. Van Ng
  23 Tháng Chín, 2020
 17. Đô Thân
  23 Tháng Chín, 2020
 18. haketu
  23 Tháng Chín, 2020
 19. Tien Nguyen
  23 Tháng Chín, 2020
 20. Trung Đỗ Văn
  23 Tháng Chín, 2020

Add Comment