KA đi Mỹ 03: Hè Cali phố người Việt, gặp nhiều người "lạ" dắt đi chơi | BaoThoiDai

KA đi Mỹ 03: Hè Cali phố người Việt, gặp nhiều người "lạ" dắt đi chơi | BaoThoiDaiTừ Washington. Mình bắt chuyến bay đến Los Angeles, hành trình bắt đầu thú vị khi gặp nhiều người theo dõi kênh Fahoka và còn lời mời đi chơi Disneyland.
💢Facebook:
💢Instagram:
💢Thông tin chi tiết chuyến đi, xin mời đọc:
💌Email: hoankhai.fahoka@gmail.com
Nhớ ủng hộ kênh bằng cách đăng ký để du lịch khắp thế gian nhé!
—–
If you are not pleasant of some sound & image in the video, pls contact me I will consider to edit or remove. Thank you!

Key : KA đi Mỹ 03: Hè Cali phố người Việt, gặp nhiều người "lạ" dắt đi chơi

source: https://baothoidai.org/

Thảo Luận cùng Thời Đại News tại : https://www.facebook.com/groups/thoidainews/

Kinh Nghiệm Du Lịch xem thêm tại : https://baothoidai.org/du-lich/kinh-nghiem/

Related Posts

About The Author

22 Comments

 1. Tiểu tiên小仙
  18 Tháng Mười, 2020
 2. Sang Nguyenthanh
  18 Tháng Mười, 2020
 3. Lure Tam Mao TiVi Vlogs
  18 Tháng Mười, 2020
 4. Lure Tam Mao TiVi Vlogs
  18 Tháng Mười, 2020
 5. Lan Nguyen
  18 Tháng Mười, 2020
 6. XyoojZeb Vaj channel
  18 Tháng Mười, 2020
 7. Tiểu Lý
  18 Tháng Mười, 2020
 8. Phan Anh Nguyen
  18 Tháng Mười, 2020
 9. Thu Trần
  18 Tháng Mười, 2020
 10. Sơn Trịnh
  18 Tháng Mười, 2020
 11. Da Neang
  18 Tháng Mười, 2020
 12. Đăng Mạc
  18 Tháng Mười, 2020
 13. Linh Đỗ
  18 Tháng Mười, 2020
 14. Lua Lo
  18 Tháng Mười, 2020
 15. Han trần văn
  18 Tháng Mười, 2020
 16. Thuy Tran
  18 Tháng Mười, 2020
 17. Mảnh vườn nhỏ
  18 Tháng Mười, 2020
 18. Loim Tran
  18 Tháng Mười, 2020
 19. Meteorite Collector
  18 Tháng Mười, 2020
 20. Hùng Tạ Quốc
  18 Tháng Mười, 2020
 21. pham nba
  18 Tháng Mười, 2020
 22. Vinh Nguyễn Tài
  18 Tháng Mười, 2020

Add Comment